POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Zasady czynności przetwarzania danych osobowych przez Salon Warszawska Izba Lordów

1.1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności Klientów Barber shopu Warszawska Izba Lordów w Warszawie zwanego dalej Salonem.

1.2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest firma Menabout sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wspólna 63b lok.1, 00­-687 Warszawa, NIP 7010582881 („Administrator”). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą wiadomości e-­mail wysłanej na adres: info@izbalordow.pl.

1.3. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest firma Booksy International, sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 67, piętro 28, 00-838 Warszawa, KRS: 0000515914, NIP 9512381607 („Booksy”). Kontakt z Booksy jest możliwy za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: rodo@booksy.com

2. Sposób gromadzenia danych osobowych

2.1. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Salonu są przekazywane Administratorowi bezpośrednio przez Klienta poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online w systemie Booksy pod adresem: www.izbalordow.pl, a także w trakcie kontaktu osobistego, e-mail lub telefonicznego.

2.2. Zgodnie z zasadą dobrowolności RODO podanie danych osobowych przez Klientów Salonu jest dobrowolne, jednakże odmowa podania niektórych danych może uniemożliwić korzystanie z oferty Salonu. Z uwagi na konieczność zarządzania kalendarzem usług konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych.

3. Zakres gromadzonych danych osobowych.

3.1. Dane osobowe są gromadzone w związku z tworzeniem kont Klientów w systemie Booksy.

3.2. Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Klienta w procesie tworzenia konta w systemie Booksy, takie jak imię i nazwisko, adres e-­mail, numer telefonu.

3.3. Dane gromadzone w związku z kontaktem telefonicznym lub e-­mailowym

3.4. W sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą (nawet niebędąca jeszcze Klientem) kieruje do Administratora zapytanie lub innego rodzaju korespondencję, Administrator może przetwarzać dane tej osoby takie jak imię, nazwisko, adres e-­mail.

3.5. Administrator przechowuje dane osobowe Klientów przez okres do 5 lat od ostatniej wizyty w Salonie.

3.6. Administrator przechowuje dane osobowe zgodnie z wymogami rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym Menabout sp. z o.o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich wykonania przez organy publiczne.

4. Cel przetwarzania danych osobowych

4.1. Zgodnie z zasadą konkretności RODO dane osobowe Klientów są przetwarzane w celach założenia i zarządzania kontem Klienta, które pozwala na:

a. umawianie wizyt w Warszawskiej Izbie Lordów osobiście, telefonicznie lub poprzez e-mail.

b. zarządzanie rezerwacjami wizyt, ich zapisywanie, przekładanie i odwoływanie.

c. przypominanie o zarezerwowanych wizytach przy pomocy wiadomości e-mail lub/i SMS.

d. komunikację z Klientem przy pomocy wiadomości e-mail lub/i SMS.

e. realizację umów sprzedaży zawartych w ramach dokonania zakupów w Warszawskiej Izbie Lordów lub w sklepie internetowym Izba Lordów.

4.2. Jeżeli Klient wyrazi na to osobną zgodę, jego adres e-mail może być wykorzystywany także na potrzeby przesyłania informacji handlowych.

4.3. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane także na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, o ile Klient nie wyraził w tym zakresie Administratorowi sprzeciwu (który może zostać wyrażony w dowolnej formie), w zakresie w jakim przepisy prawa nie wymagają w tym celu żadnej dodatkowej zgody.

4.4. Dane osobowe, o których mowa w punkcie 3.2 powyżej, będą przetwarzane w celu ustosunkowania się do skierowanego do Administratora zapytania lub innej korespondencji.

5. Udostępnianie danych osobowych.

5.1. Zgodnie z zasadą minimalizmu RODO Administrator udostępnia dane osobowe Klientów pracownikom Salonu w minimalnym stopniu koniecznym do właściwej obsługi dokonywanych rezerwacji.

5.2. Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów Salonu osobom trzecim.

5.3. Administrator w żadnym wypadku nie odsprzedaje danych osobowych Klientów podmiotom trzecim na potrzeby prowadzenia przez te podmioty ich działań marketingowych.

6. Prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania

6.1. Zgodnie z zasadą świadomości RODO Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Prawo to można zrealizować przez kontakt z Administratorem (przesłanie e-maila na adres: info@izbalordow.pl) lub przez samodzielne dokonanie zmian danych w ramach narzędzi informatycznych dostępnych za pośrednictwem Booksy.

6.2. Z uprawnień tych Klient może skorzystać, gdy:

a. w odniesieniu do żądania sprostowania danych zauważy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

b. w odniesieniu do żądania usunięcia danych dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora,

c. cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych,

d. zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych,

e. dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

6.3. Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Polityka COOKIES

7.1. Salon nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

7.2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta odwiedzającego stronę internetową Salonu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

7.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta Salonu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator witryny internetowej.

7.4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości stron internetowych Salonu do preferencji Klientów oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta Salonu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Salonu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

7.5. W ramach strony internetowej Salonu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

7.6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci Salonu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta Salonu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7.7. Operator strony internetowej Salonu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Salonu.

7.8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.